ads

Slider[Style1]

Style2

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5

Αναλυτική κοστολογημένη πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων : Σχέδιο 300 ημερών και 5ετές πλάνο

Σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων

Δράσεις για τις 300 πρώτες ημέρες δημοτικής διακυβέρνησης και πενταετές πλάνο

Είναι φανερό ότι ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής που θα προκύψει στις εκλογές του Μαΐου είναι κρίσιμος, αφού από την έκβαση των εκλογών, θα κριθεί κυριολεκτικά η ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων, το ύψος των δημοτικών φόρων και οι θέσεις εργασίας δεκάδων συμπολιτών μας.
Ένα από τα προβλήματα, ίσως το πιό οξυμένο, είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο μας, όπου πρέπει να διεκδικήσουμε/ επιβάλλουμε την άμεση αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει στο δήμο να αξιοποιήσει τους πόρους, που βρίσκονται στα απορρίμματα προκειμένου :

•      Να μειωθεί δραστικά το κόστος διαχείρισης για τον δήμο και τον δημότη αφού η αποκομιδή και η ταφή  των απορριμμάτων, επιβαρύνει ήδη τον δήμο και άρα τον δημότη  70-75 ευρώ/τόνο ή  2.100.000-2.400.000 ευρώ ετησίως και αυτό το κόστος θα διπλασιαστεί σε 150 ευρώ/τόνος ή 4.200.000- 4.800.000 ευρώ ετησίως με την ανάθεση της διαχείρισης στην ΤΕΡΝΑ.

•      Να αποτραπεί ο κίνδυνος επιβολής προστίμων και πρόσθετων τελών (τέλος ταφής κλπ).

•      Να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέες.


Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εκπόνηση και υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης που :

•      να διασφαλίζει το δημόσιο/ δημοτικό χαρακτήρα της διαχείρισης, με αξιοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής και πρωτοβουλίας.

•      να διασφαλίζει την τήρηση της ιεραρχίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και στην ανάκτηση προδιαλεγμένων υλικών με διαλογή στην πηγή.

•      να είναι ρεαλιστικό, φθηνό και να τείνει στη δραστική μείωση των απορριμμάτων που φεύγουν αναξιοποίητα έξω από τα όρια του δήμου.

•      να στηρίζεται στις αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, του χαμηλού κόστους και της μέγιστης ανταποδοτικότητας.


Για τον Δήμο Κορινθίων, που ο πληθυσμός ανέρχεται σε 60.000 (58.280 σύμφωνα με την απογραφή του 2011)  κατοίκους, η παραγόμενη ποσότητα Αστικών Απορριμμάτων ανέρχεται περίπου σε 32.000 τόνους /έτος (σύμφωνα με την εκτίμηση από τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ) και εκτιμάται ότι περιλαμβάνει :

•      ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνια, σιδηρούχα, γυαλί κλπ) περίπου 16.000 τόνους /έτος

•      οργανικά και κλαδέματα περίπου 13.000 τόνους /έτος

•      διάφορα υπολείμματα (κυρίως αδρανή) περίπου 3.000 τόνους /έτος

η αποκομιδή και η ταφή  των απορριμμάτων, επιβαρύνει ήδη τον δήμο και άρα τον δημότη  70-75 ευρώ/τόνο ή  2.100.000-2.400.000 ευρώ ετησίως.

Τρία θα είναι τα επίπεδα σχεδιασμού του τοπικού συστήματος

1ο επίπεδο : διαλογή/ διαχωρισμός στην πηγή (κατοικία-επιχείρηση- υπηρεσίες- γειτονιά-δήμος)

Βασικά εργαλεία αποτελούν

•      Δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση
•      η διαλογή/ διαχωρισμός στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικών και στηρίζεται σε ένα δίκτυο ξεχωριστών κάδων ή διαφορετικού χρώματος σάκους απορριμμάτων για την οργάνωση ξεχωριστών ρευμάτων αποκομιδής και
•      ένα δίκτυο πράσινων σημείων, μέσα ή κοντά στον οικιστικό ιστό για την ξεχωριστή συλλογή λιγότερο συνηθισμένων ανακτήσιμων υλικών (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
•       συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, παλιά έπιπλα και ογκώδη, φάρμακα και υγειονομικό υλικό κλπ)

                               2ο επίπεδο : κομποστοποίηση- διαλογή- διαχωρισμός (δήμος)

Οι διαδικασίες διαχείρισης αναπτύσσονται σε μικρές αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις απλού εξοπλισμού και ήπιας όχλησης στο επίπεδο του δήμου.

Γίνεται η υποδοχή των προϊόντων της διαλογής στην πηγή και γίνεται περαιτέρω διαλογή των απορριμμάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων και οργανικών υλικών.

Θα γίνεται επιτόπια παραγωγή κομπόστ, υψηλής ποιότητας, με αερόβια επεξεργασία κλειστού τύπου.
                                      
3ο επίπεδο : υγειονομική ταφή υπολείμματος (Περιφέρεια)

Στο επίπεδο αυτό έχουμε να κάνουμε με την υγειονομική διάθεση ενός υπολείμματος περίπου 10% της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων, με χαρακτηριστικά αδρανών υλικών, σε μικρότερου μεγέθους και πιό ασφαλή ΧΥΤΥ που αποτελεί  Περιφερειακή υποδομή και αναφέρεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεις σταδιακά και δραστικά της μεγάλες μεταφορές και πολλαπλές συμπιέσεις σύμμεικτων απορριμμάτων στο ΣΜΑ (σταθμό μεταφόρτωσης) που πρόκειται να γίνει στο Σπαθοβούνι. 'Έτσι ακυρώνεις   στην πράξη και την αναγκαιότητα να διατηρούνται τα απορρίμματα σε σύμμεικτη μορφή, με εγγυήσεις  28 ετών για τις ποσότητες  στην ΤΕΡΝΑ, υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος και θηριώδη σταθμό μεταφόρτωσης. 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων του, στα πρώτα βήματα πρέπει να κατορθώσει να το χρηματοδοτήσει από τις εξοικονομήσεις του συστήματος.

Προτείνονται μία σειρά από ενέργειες οι οποίες τείνουν στην δημιουργία αυτών ακριβώς των εξοικονομήσεων.

1. Δημιουργώντας ξεχωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων με διαφορετικού χρώματος σάκους απορριμμάτων για την οργάνωση ξεχωριστών ρευμάτων αποκομιδής (διατηρώντας παράλληλα και την σύμβαση με την ΕΕΑΑ, μέχρι να μπορέσει να απεμπλακεί), τα ανακυκλώσιμα μπορεί να τα διαθέτει κατευθείαν στην αγορά ή στο υφιστάμενο ΚΔΑΥ αφού πρώτα υπογράψει σχετική σύμβαση. Έτσι μπορεί να έχει τα πρώτα σοβαρά έσοδα, από τον πρώτο κιόλας χρόνο.

Κρίνεται εφικτός ο στόχος να φτάσει η ανακύκλωση- κομποστοποίηση (οργανικά) τον 1ο χρόνο το 30% και σε βάθος 5ετίας το 75%, εφόσον υπάρχει κοινωνική συμμετοχή που θα επιβραβεύεται με κίνητρα μείωσης των δημοτικών τελών.

2. Άμεση εκτροπή όλων των κλαδεμάτων και των πρασίνων από τις λαϊκές αγορές και κομποστοποίησή τους.

Το μέτρο θα αποδώσει εξοικονόμηση τον 1ο χρόνο, τουλάχιστον της τάξεως των 1.300 τόνων (10% συνόλου των οργανικών) και θα εξοικονομηθούν 1.300x140=182.000€. Για την μείωση τού κόστους διαχείρισης της δράσης, προτείνεται εγκατάσταση 25 αυτοσχέδιων κομποστοποιητών κλειστού τύπου-χαμηλού κόστους. Προεκτιμώμενο κόστος 200€/κομποστοποιητή, 200x25=5000€. Απαιτείται η προμήθεια κλαδοθρυματιστή μέσης δυναμικότητας για τα κλαδέματα του Δήμου προεκτιμημένου κόστους ≤  50.000€.  

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζεται από μικρό φορτωτή τύπου Bobcat.

Απαιτείται προσωπικό 2 ατόμων που μπορεί να εξοικονομηθεί από την διεύθυνση πρασίνου.                    

3. Ενημερωτικές δράσεις και συνεχής καμπάνια για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και τον διαχωρισμό στην πηγή, στους πολίτες και όλα τα τοπικά ΜΜΕ. Με σταδιακή διανομή στους κατοίκους διαφορετικού χρώματος σάκους απορριμμάτων για την οργάνωση ξεχωριστών ρευμάτων απομιδής τον πρώτο χρόνο. Το κόστος εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τις 50.000€ ετησίως.

4. Δωρεάν διανομή τον 1ο χρόνο, από τον δήμο, 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης στα νοικοκυριά.

5. Σπάσιμο της σύμβασης με ΕΕΑΑ και ανάληψη της υφισταμένης ανακύκλωσης από τον Δήμο με σταδιακή υλοποίηση ανάπτυξης 4 κάδων, Σταδιακή κατάργηση των κάδων για τα σύμμεικτα. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον 1ο κιόλας χρόνο πιλοτικά στα Δημοτικά διαμερίσματα και θα ολοκληρωθεί σε βάθος 3ετίας.


Απαιτούμενος Εξοπλισμός

•      καταρχήν 20.000 κάδοι (για τα 4 ρεύματα ανακύκλωσης-κομποστοποίησης). Προεκτιμώμενο κόστος ≤  600.000€  ή  200.000€ ετησίως που θα προκύψει από τις εξοικονομήσεις του συστήματος.

•      Ταινιόδρομος ιδιοκατασκευή μηχανουργείου με ηλεκτρο-κινητήρα 3HP για τον διαχωρισμό των ανακυκλωσίμων. Προεκτιμώμενο κόστος ≤  10.000€.

•      Πρέσα δεματοποίησης των ανακυκλωσίμων. Προεκτιμώμενο κόστος 10.000-20.000€.
Απαιτείται προσωπικό 2 ατόμων που μπορεί να εξοικονομηθεί από την διεύθυνση πρασίνου.

6. Σταδιακή προμήθεια κλειστού τύπου κομποστοποιητή στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και το νοσοκομείο της πόλης. Το κόστος θα προεκτιμηθεί με την σχετική μελέτη που απαιτείται.

7. Σταδιακά θα απαιτηθεί η αλλαγή των απορριμματοφόρων σε ανοικτού τύπου για να γενικευτεί η ξεχωριστή αποκομιδή χωρίς συμπίεση (Βάθος 5ετίας).Το απαιτούμενο ποσό θα προκύπτει από την σχετική υφισταμένη για τον σκοπό αυτό χρηματοδότηση του υπ. Εσωτερικών και τις σταδιακά αυξανόμενες εξοικονομήσεις του συστήματος

8. Σταδιακά από τον 1ο χρόνο θα ξεκινήσει, η πλήρης κατάργηση των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ), με την πλήρη απορρύπανση  και αποκατάσταση τους. Η χρηματοδότηση αυτής της διαδικασίας καθώς και η αξιοποίηση του βιοαερίου που υπάρχει σ' αυτές, θα πρέπει να αποτελεί περιφερειακή διαδικασία διαχείρισης.

9. Η συνολική εξοικονόμηση από την παραπάνω διαχείριση θα είναι μεγαλύτερη από 2.500.000 ευρώ ετησίως. ΥΓ :  Θερμές ευχαριστίες στον Λεωνίδα Φωτιάδη και την ΠΡΩΣΥΝΑΤ για τη συμβολή τους στην επεξεργασία της πρότασης.    


του Λάμπρου Κωστάρα,

υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

   

About Nanopoulos Press

Συμμαχία Πολιτών - Nanopoulos Press
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post a Comment


Top